torek, 29. maj 2012

Doberdobski fantje...

...in njihova vražja zborovodkinja so se zopet ustavili na Robidišču in skupaj smo peli narodno zavedne pesmi, ki se jih ne sliši več zelo pogosto. Od Oj Triglav moj dom, pa Doberdob, slovenskih fantov grob, Na juriš..., pri Vstali Primorski je bil višek.Časa za snemanje ni bilo :-)

četrtek, 24. maj 2012

Ukradene stopinje ;-) / Stolen footprints

Zložene v spomin na dva lepa sprednja zobka enega enoinpol letnika, ki bi rad na vsak način bil večji. Nekoliko nenačrtovan začetek letošnjih prvomajskih počitnic, ki se je navsezadnje končal srečno, saj sta že skrita zobka nekoliko ukrivljeno po nekaj tednih vseeno prikukala nazaj :-) 

sobota, 19. maj 2012

KAMEN+LES=VAS 2012 / WOODSTONE 2012


KD STOL BREGINJ – SEKCIJA OHRANIMO ROBIDIŠČE
Breginj 80
5223 Breginj

Robidišče, 18.5.2012


Zadeva: Najava delavnice KAMEN-LES 2012 / WOODSTONE 2012– povabilo k sodelovanju v obliki donacije oziroma vabilo k obisku

Spoštovani,

Kulturno društvo Stol Breginj, sekcija Ohranimo Robidišče v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Sežana (smer kamnoseštvo) in Višjo strokovno šolo Maribor (restavratorstvo) organizira od 3. do 10. junija 2012 študentsko delavnico KAMEN-LES / STONEWOOD 2012.

Namen delavnice je, da predavatelji ob pomoči predstavnikov lokalnih skupnosti oz. organizacij popeljejo študente čez celovit proces tradicionalnega oblikovanja v kamnu in lesu ter možnosti kombinirane uporabe materialov. Po spoznavanju geomorfoloških, zgodovinskih, krajinskih, arhitekturnih in oblikovalskih zančilnosti Breginjskega kota in Benečije kot integralnega prostora ob naši najzahodnejši meji bo sledilo  arhitekturno-oblikovalska analiza naselja Robidišče, v kateri bodo udeleženci s pomočjo risbe, skice in/ali fotografije raziskali tipične in presežne arhitekturno-oblikovalske elemente. Sledilo bo oblikovanje kamnitih objektov preko katerega bodo udeleženci spoznali proces tradicionalnega oblikovanja in tehnike od kamnoloma do končnega izdelka.

Letos delavnico organiziramo prvič, organizatorji in izvajalci želimo, da postane tradicionalna, saj verjamemo, da tak način sodelovanja stoke in lokalnega prebivalstva lahko pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine našega domačega okolja in sploh slovenskega podeželja.

Organizacija delavnice poteka na prostovoljni osnovi, udeležilo se jo bo več kot 20 študentov in predavateljev.

Vabimo vas, da nas v teh dneh obiščete, še bolj pa vas bomo veseli, če boste ob tem priskočili pomoč tudi s kakšno dobroto, saj delavnica predstavlja velik finančni in organizacijski zalogaj, ki ga udeleženci in organizatorji krijemo sami.
                                                                                                                            
Staša Mesec, soorganizatorica
Tel: 031 345 958

Študentske terenske vaje - GEOKOT 2012

V dneh od 10. do 12.5. so na Robidišču potekale terenske vaje študentov smer geografija iz FHŠ Koper. 15 študentov se je po prvotnem spoznavanju širšega beneškega prostora in zgodovine Robidišča odpravilo v tri sosednje vasi (2 na italijanski strani in eno na slovenski) z namenom, da pripravijo vodnike za pohodnike. Natančno so popisali poti, zgodbe, ki so jih pripovedovali domačini, izmerili koordinate in opazovali, kje so obstoječe poti preslabo označene. Po opravljenem delu je sledil pogovor z županjo občine Kobarid, go. Darjo Hauptman, ki je z zanimanjem prisluhnila vtisom študentov, ki so poročali o svojih opažanjih in predlagali praktične ideje: označitev vodnjakov, kjer je voda pitna, postavitev tabel o zanimivih točkah, ureditev razgledališča z označbami vrhov, ekootoki, postavitev simbolnega mejnega kamna sredi gozda, ... Tudi ga. županja je poročala o aktivnostih občine, ki jih ni malo. Te so tako revitalizacijske, torej namenjene občanom, kjer je poseben poudarek dan mladim in starejšim (medgeneracijsko sodelovanje), ter čezmejnemu sodelovanju, kot razvojne (gospodarski vidik, vezane predvsem na turistično dejavnost).
Zadnji dan je sledila SWOT analiza območja in priprava razvojnega programa za vas ter evalvacija opravljenega dela, ki je pokazala, da so bile vaje uspešne, a občutno prekratke. Se strinjam.